Wodan - Instalacje Sanitarne
Start Roboty ziemne
Roboty ziemne - Wykopy

Firma dysponuje odpowiednim sprzętem, którym możemy wykonywać wszelkiego rodzaju prace ziemne i wykopy.

W ramach szerokiego wachlarza robót ziemnych, wykonujemy wykopy, odwodnienia terenu(drenaże, separatory, studnie chłonne), niwelacje terenu, zagęszczanie gruntu, itp.

Wymienione roboty wykonywane mogą być nie tylko obszarze Poznania i Lubonia lecz także w bezpośrednim sąsiedztwie.